DLA CUDZOZIEMCÓW

- LEGALIZACJA POBYTU

 

 

DLA PRACODAWCÓW - ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

DLA CUDZOZIEMCÓW - INNE USŁUGI

 

 • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

 • Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania zawodu wymagającego wysokich kwalifikacji (Niebieska Karta)

 • Zezwolenie na pobyt czasowy - studia

 • Zezwolenie na pobyt - połączenie z rodziną

 • Zezwolenie na pobyt czasowy - inne okoliczności

 • Rezydent długoterminowy Unii Europejskiej

 • Pobyt stały 

 • Zarejestrowanie pobytu obywateli Unii Europejskiej

 • Obywatelstwo

 • Zameldowanie

 • Numer PESEL

 • Wymiana karty pobytu

 • Wymiana prawa jazdy

 • Rejestracja aktu urodzenia dziecka

 • Otwarcie konta w banku

 • Zagadnienia imigracyjne - prywatne konsultacje

 • Inne

 • Zezwolenie na pracę

 • Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

 • Test rynku pracy

 • Konsultacje, szkolenia i prezentacje

 • Inne

 1. pl
 2. ru
 3. en

ZAINTERESOWANY MOIMI USŁUGAMI? SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ!

+48 781 268 036

amaciejewska@stay-krk.pl

amaciejewska@stay-krk.pl

amaciejewska@stay-krk.pl

amaciejewska@stay-krk.pl